Vaš ukupan trošak uporabom ove usluge sastoji se od dva dijela. Prvi dio
su telefonski impulsi koje plaćate HT-u na Vašem telefonskom računu a
koji za jedan sat uporabe iznose 3,66 kn u razdoblju 07-19 sati odnosno 1,83 kn od 19-07 (detaljnije na www.ht.hr). Drugi dio je sama usluga spoja na Internet
koju mi naplaćujemo (prepaid sustav)
Cijena tog dijela iznosi 2,50 kn po satu bez obzira na doba
dana.

Tako je Vaš ukupan trošak u razdoblju 07-19 3,66+2,50=6,16 kn
odnosno u razdoblju 19-07 1,83+2,50=4,33 kn

Sve navedene cijene sadrže u sebi PDV.

Početna stranica ZadarNet-a.
Internet na ZadarNet-u.
Ponuda usluga ZadarNet-a.
Prijava za ZadarNet.
Prijava za fizičke osobe.
Prijava za pravne osobe.
Promjena korisničke lozinke.
Provjera utrošenog vremena.
Grafičko oblikovanje ZadarNet-a.
www.ultra.hr